bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 11 verš 4

Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.