bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 11 verš 5

Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího nepravost nenávidí duše jeho.