bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 11 verš 6

Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice bude částka kalicha jejich.