bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 110 verš 3

Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti, z života hned v svitání jako rosa plod tvůj bude.