bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 110 verš 4

Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, řka: Ty jsi kněz na věky podlé řádu Melchisedechova.