bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 110 verš 5

Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále.