bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 110 verš 6

Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu panující nad mnohými krajinami.