bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 110 verš 7

Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.