bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 111 verš 1

Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění;