bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 111 verš 2

Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají;