bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 111 verš 4

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.