bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 111 verš 6

Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.