bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 111 verš 9

Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.