bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 1

Když vycházel Izrael z Egypta, a rodina Jákobova z národu jazyka cizího,