bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 2

Byl Juda posvěcením jeho, Izrael panováním jeho.