bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 3

To když vidělo moře, uteklo, Jordán nazpět se obrátil.