bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 4

Hory poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata.