bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 6

Ó hory, že jste poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata?