bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 7

Pro přítomnost Panovníka třásla jsem se já země, pro přítomnost Boha Jákobova,