bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 114 verš 8

Kterýž obrací i tu skálu v jezero vod, a škřemen v studnici vod.