bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 115 verš 11

Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest.