bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 115 verš 14

Rozmnoží Hospodin vás, vás i syny vaše.