bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 115 verš 2

Proč mají říkati pohané: Kdež jest nyní Bůh jejich?