bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 115 verš 3

Ješto Bůh náš jest na nebi, čině všecko, což se mu líbí.