bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 115 verš 4

Modly pak jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských.