bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 116 verš 15

Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.