bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 116 verš 16

Ó Hospodine, že jsem služebník tvůj, služebník, pravím, tvůj, syn děvky tvé, rozvázal jsi svazky mé.