bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 116 verš 17

Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu.