bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 116 verš 5

Milostivý Hospodin a spravedlivý, Bůh náš lítostivý.