bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 117 verš 2

Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.