bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 12 verš 2

Spomoz, ó Hospodine; nebo se již nenalézá milosrdného, a vyhynuli věrní z synů lidských.