bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 12 verš 3

Lež mluví jeden každý s bližním svým, rty úlisnými z srdce dvojitého řeči vynášejí.