bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 12 verš 4

Ó by vyplénil Hospodin všeliké rty úlisné, a jazyk velikomluvný,