bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 12 verš 7

Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, jako stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované.