bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 12 verš 8

Ty, Hospodine, jim spomáhati budeš, a ostříhati každého od národu tohoto až na věky.