bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 12 verš 9

Vůkol a vůkol bezbožní se protulují, když takoví ničemní vyvýšeni bývají mezi syny lidskými.