bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 120 verš 1

Píseň stupňů. K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem, a vyslyšel mne.