bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 120 verš 4

Podobný k střelám přeostrým silného, a k uhlí jalovcovému?