bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 120 verš 6

Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.