bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 120 verš 7

Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji.