bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 121 verš 3

Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.