bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 121 verš 4

Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.