bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 121 verš 7

Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.