bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 121 verš 8

Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.