bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 122 verš 1

Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,