bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 122 verš 2

A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.