bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 122 verš 5

Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.