bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 122 verš 6

Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.