bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 122 verš 8

Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.