bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 122 verš 9

Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.